Assamblea general 2023

  • Autor de l'entrada:
  • Categoria de l'entrada:Firó 2023

Benvolguts socis:

Per la present se us convoca a l’Assemblea General Ordinària de 2023 del nostre col·lectiu que se celebrarà el proper divendres dia 24 de març de 2023 a la Capella de les Escolàpies, a les 20:50h en primera convocatòria o a les 21:00h en segona convocatòria.

Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària:

1. Lectura i aprovació, si cal, de l’acta de la sessió anterior.

2. Lectura de la memòria de 2023.

3. Estat de comptes.

4. Informacions d’interès pels socis.

5. Aportacions d’idees dels socis pel Firó.

6. Precs i preguntes.

7. Sorteig entre els socis assistents d’un vestit de moro i tres acreditacions per pujar al balcó de l’Ajuntament durant el saqueig del Firó.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Just després de l’Assemblea Ordinària començarem una Assemblea Extraordinària amb un únic punt del dia:

1. Modificació dels estatuts del Col·lectiu.

En acabar podrem gaudir d’un petit refrigeri.