Orígens del Col·lectiu

ORÍGENS DEL COL·LECTIU

L’actual col·lectiu de moros te el seu inici en un grup de persones que s’encarregaven de representar el saqueig dels moros durant la celebració del Firó, un Firó que havia anat decaient els darrers anys fins que la 1995 es tocà fons amb l’intent de l’Ajuntament de la vila d’introduir la desfilada dels llavors anomenats “moros guapos “.

Aquest fet fou la gota que ompli el tessó de la consciència d’aquest grup d’enamorats del Firó, que a l’any següent i amb l’impagable ajut dels nous regidors de cultura i festa de l’ajuntament Guillem Bernat i Aina de la Peña, es decidiren a donar una empenta a l’organització de la festa.

Així el 19 de febrer de 1996 es constituí la Junta Gestora del llavors anomenat “GRUP 11 DE MAIG”. Aquesta junta estava formada pels següents membres: president: B. Sampol, vice-president: J. Bisbal, secretari: Ll. Seguí, tresorer: A. Bernat, vice-tresorer: P. Pérez, i com a vocals: T. Colom, L. Oliver, M. Coll, M. Arbona, J. Viso, P. Orvay i L. López. Mans a l’obra les intencions d’aquesta gent anà donant uns resultats cada cop més positius i reconeguts arreu.

Poc a poc s’anaren introduint nous elements a la festa que s’han desenvolupat per donar cos a la celebració que ara es realitza. Arribat el 1998 la Junta Gestora del Grup 11 de Maig, en dia 20 de febrer es constitueix en associació cultural amb el nom de “COL·LECTIU DE MOROS 11 DE MAIG” per tal de desenvolupar e impulsar uns estatuts que legalitzessin el grup.

A l’any següent dia 28 de gener de1999 es celebrà la primera Assemblea General ordinària del col·lectiu en la qual es donaren d’alta els primers 47 socis. També es va aixecar l’acta fundacional del nou col·lectiu. Per acabar es varen convocar eleccions a la Junta Directiva on després de la convocatòria els 47 socis tots d’acord decidiren fer les eleccions al mateix moment ja que només havia un grup de socis interessats en presentar-s’hi. Així es declarà guanyadora per aclamació la Junta constituïda per: president: Gabriel Rodríguez, vice-president: Bartomeu Sampol, secretari: Llorenç Seguí, tresorer: Amador Bernat, primer vocal i vice-secretari: Pep Capó, segon vocal i vice-tresorer: Pere Pérez, tercer vocal: Juan Murray, quart vocal: Joan Navarro, cinquè vocal: Tomeu Colom i com a suplent: Miquel Arbona.

Aquesta Junta el 14 d’abril de 1999 presenta els estatuts del col·lectiu juntament amb el reglament d’ordre intern que regiran a partir de llavors la participació dels socis a l’entitat. Els estatuts son presentats amb l’acta fundacional davant el Govern Balear i la delegació d’Hisenda per acabar de legalitzar el col·lectiu, fet que es produeix legalment dia 5 de maig de 1999.

El dia 3 de febrer de2000 es celebrar l’Assemblea General Ordinària d’aquest any i una d’extraordinària on es convoquen eleccions a personatges històrics, quatre anys desprès de la creació del Grup 11 de Maig. Aquestes eleccions es celebren el dia 5 de març, amb dues candidatures optant als càrrecs de Rei Moro i Fill del Rei Moro, imposant-se la candidatura formada per: Pep Capó com a Rei Moro i Tomeu Colom com a Fill del Rei Moro. En el 2001es celebrà l’Assemblea General Ordinària el dia 2 de març. Aquell dia el col·lectiu ja estava format per 265 socis número que va augmentant dia a dia en el marc d’un Firó que al darrer any contà amb la participació de més de 1000 persones.

Actualment a més del nostre col·lectiu la Coordinadora de la Festa 11 de Maig, que regeix l’organització del Firó està formada pel col·lectiu de pagesos i bandolers San Ponç 1561, el col·lectiu de pageses i els representants de l’Ajuntament de Sóller.

Junta directiva

President

Francesc Martorell López

Vice-president

Biel Rodríguez Cervantes

Secretari

Llorenç Seguí Sànchez

Vice-secretari

Pere Moreno Ortiz

Tresorer

Francesc J.Aguió Capó

Vice-tresorer

Damià Bestard Seguí

Vocal

José M. Salmerón Cuartero

Vocal

Agustí Canovas Marroig

Vocal

Aleix Viada Pons de Vall

Header 5