Assamblea general

  • Autor de l'entrada:
  • Categoria de l'entrada:Firó 2022

El pròxim divendres 18 de març de 2022 es farà l’assamblea general ordinària a la Capella de les Escolàpies a les 19:300 en primera convocatòria i a les 20:00 en segona convocatòria.

L’ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si cal, de l’acta de la sessió anterior

2. Lectura de la memòria de l’any 2021

3. Estat de comptes

4. Comentar temes d’interès pels socis

5. Precs i preguntes.

6. Aportació d’idees pel Firó

7. Sorteig entre els socis assistents del ja tradicional vestit de moro, i tres acreditacions per pujar al balcó de l’Ajuntament el dia del Firó

En acabar podrem gaudir d’un petit refrigeri